«Επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις» είναι το μήνυμα που στέλνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων καλώντας την πολιτική ηγεσία της χώρας να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων, αφού ύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, τα επόμενα επτά χρόνια, χρειαζόμαστε 15 δισ. τον χρόνο περισσότερα απ' ότι επενδύουμε σήμερα (δηλαδή συνολικά 105 δισ.) προκειμένου να διατηρήσουμε το σημερινό επίπεδο ευημερίας, το οποίο για να βελτιωθεί χρειάζονται ακόμη περισσότερες επενδύσεις. «Το πολιτικό σύστημα χρειάζεται να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της αγοράς για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για να φέρουν οι επενδυτές τα λεφτά τους στην χώρα», τονίζει ο ΣΕΒ.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία:

-Στην επταετία 2007-2014 οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 70% από 62 δισ. ευρώ το 2007 σε 18 δισ. ευρώ το 2014.
Το 2007, οι επενδύσεις σε κατοικίες αντιπροσώπευαν το 41% του συνόλου. Το 2014, μόλις το 10%, δηλαδή μία μείωση κατά 93% (από 25 δισ. ευρώ σε 2 δισ. ευρώ).
-Το 2007, οι επιχειρηματικές επενδύσεις (πλην κατασκευών) ήσαν 16 δισ. ευρώ, ενώ το 2014 διαμορφώθηκαν σε μόλις 6 δισ. ευρώ.

Ως πρώτο θετικό βήμα σχολιάζει ο ΣΕΒ την ανασύσταση του χαρτοφυλακίου Βιομηχανίας με επισπεύδοντα Υφυπουργό καθώς και τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων κρίσιμων παραγωγικών Υπουργείων, «που στα προηγούμενα πολύπλοκα και βαριά σχήματα δεν κατάφεραν τον αναγκαίο συντονισμό πολιτικών και δράσεων».

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ανέλαβε καθήκοντα, έχοντας πλήρη επίγνωση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο τρίτο μνημόνιο, καθώς και την ανάγκη για αποτελεσματική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, όπως έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους μας. Επισημαίνει επίσης ως κρίσιμο παράγοντα τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις ΓΓ κάθε παραγωγικού Υπουργείου που θα πρέπει όπως αναφέρει να διαθέτουν αυξημένη τεχνική κατάρτιση για κάθε τομέα ευθύνης.

Τέλος, για την αγορά εργασίας τονίζεται ότι πλέον δεν καθορίζεται μόνο από όσους ψάχνουν ή έχουν δουλειά, αλλά και από όσους μεταναστεύουν, με αποτέλεσμα οι δείκτες ανεργίας να έχουν σταθεροποιηθεί ή και να βελτιώνονται χωρίς να υπάρχει απαραίτητα αντίστοιχη αύξηση απασχόλησης.