Η ΕΚΤ απειλεί τη Γερμανία με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με αφορμή νόμο που αφαιρεί από την Κεντρική Τράπεζα τις εποπτικές εξουσίες. 

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανάθεση καθηκόντων ανώτατης εποπτικής αρχής για τις τράπεζες της Ευρωζώνης στην ΕΚΤ, η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερη αντίσταση από τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να προφυλάξουν τις τράπεζές τους και την «ειδική» σχέση τους με αυτές από τα αδιάκριτα μάτια τρίτων.

«Θα χρειαστεί πολύ χρόνος για τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης να αποδεχτούν πλήρως ότι η πολιτική για την τραπεζικό τομέα δεν είναι πλέον στα χέρια τους»,  αναφέρει ο Nicolas Veron του think tank Bruegel. «Οι εθνικοί κανονισμοί, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας, είναι ουσιαστικά ενέργειες οπισθοφυλακής. Αλλά αυτού του είδους οι αψιμαχίες, εκτρέπουν την προσοχή [της ΕΚΤ] από τη σημαντική αποστολή να διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι ασφαλείς και εύρωστες», προσθέτει.

Σε νομική γνωμοδότηση στις αρχές Σεπτεμβρίου η ΕΚΤ αναφέρει πάντως ότι η κεντρική τράπεζα θα έχει την ικανότητα να αγνοεί τους εθνικούς κανονισμούς.

«Η ΕΚΤ δεν θα δεσμεύεται από εθνικούς κανονισμούς ή παρόμοια μέτρα τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ή την ομαλή λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM)», σημειώνεται στη γνωμοδότηση της ΕΚΤ.