Οι οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης  Standard & Poor’s αναβάθμισε σήμερα την Κύπρο. 

Η αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου σε «ΒΒ-» από «Β+» προηγουμένως, αντανακλά σύμφωνα με τον S&P, την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Ο οίκος επιβεβαίωσε παράλληλα την αξιολόγηση «Β» της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας.

«Αν και η κατάσταση στις τράπεζες εξακολουθεί να εμπνέει ανησυχία, η οικονομική πορεία της χώρας υπερβαίνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών» τονίζει ο οίκος αξιολόγησης.

Μάλιστα, εκτιμά ότι εάν η οικονομία συνεχίσει την ανοδική της πορεία, ενώ ταυτόχρονα σταθεροποιηθεί περαιτέρω ο χρηματοπιστωτικός τομέας και συρρικνωθεί το δημόσιο χρέος, τότε εντός των επόμενων 12 μηνών, θα υπάρξει νέα αναβάθμιση της χώρας.