Στάσιμο εμφανίζεται το υπουργείο Οικονομικών στην υλοποίηση των συστάσεων  που ορίστηκαν με την εργαλειοθήκη του Ο.Ο.Σ.Α (Οικονομικός Οργανισμός  Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και η οποία αποτελεί μνημονιακή δέσμευση που θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφονται  σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση δράσεων οι οποίες επείγονται  εν όψει μάλιστα της πρώτης αξιολόγησης του Οκτωβρίου από τους θεσμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία, που έχει συγκεντρώσει η αρμόδια υπηρεσία  του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις, παρότι έχουν νομοθετηθεί, οι οποίες  αφορούν τη θέσπιση  καθαρού κατώτατου ορίου εγγραφής Φ.Π.Α ύψους 10.000 ευρώ, η διαγραφή των ανενεργών υποκείμενων σε Φ.Π.Α, η κατάργηση της ετήσιας δήλωσης Φ.Π.Α και η  κατάργηση της απαίτησης υποβολής χωριστής  αίτησης για επιστροφή Φ.Π.Α.

Επίσης με “βήμα σημειωτόν” προχωρεί η σύνδεση των αρμόδιων αρχών  με το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων,ψη ίδρυση  μιας “ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης “όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δικαιωμάτων διέλευσης και η κατάργηση της νομικής απαίτησης για δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ( ισολογισμών εταιρειών ) σε εφημερίδες...