Η Software Improvement Group (SIG), διεθνής εταιρεία συμβούλων εξειδικευμένων σε θέματα ποιότητας συστημάτων λογισμικού, συνεχίζει δυναμικά τη δραστηριοποίησή της στην ελληνική αγορά, επεκτείνοντας τη συνεργασία της με την Εθνική Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα, η SIG ανανέωσε τη σύμβαση παροχής της υπηρεσίας Software Monitor για το σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (iBank) του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. 

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, παρακολουθούνται σε συνεχή βάση τόσο οι διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (software development processes), όσο και η τεχνική ποιότητα του συστήματος iBank, με βάση το πρότυπο ISO 25010 στο οποίο η SIG έχει αναπτύξει τεχνογνωσία σε βάθος.

Ο κ. Χαράλαμπος Μάντζαρης, Διευθυντής Εφαρμογών Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας δήλωσε:

Σε μια εποχή όπου πλέον η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής καθίσταται αναγκαία, η Εθνική Τράπεζα επενδύει στην ανάπτυξη ενός άρτιου σε όρους τεχνικής ποιότητας, λειτουργικότητας, και φιλικότητας συστήματος – του iBank – και ο ρόλος της SIG στην επίτευξη των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειάς μας.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Κανελλόπουλος, επικεφαλής των δραστηριοτήτων της SIG στην Ελλάδα, σημείωσε:

Για εμάς στην SIG είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή που αισθανόμαστε από την απόφαση της Εθνικής Τράπεζας για ανανέωση της συνεργασίας μας. Αυτή η χαρά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι ζούμε πλέον στην εποχή των capital controls όπου η ηλεκτρονική τραπεζική αναδεικνύεται σε  ένα πραγματικά απαραίτητο εργαλείο στα χέρια των πολιτών και των επιχειρήσεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι τιμή μας που συνεισφέρουμε στρατηγικά με τη συσσωρευμένη εμπειρία μας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΤΕ.