Επιφυλακτικό είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για την ανάκαμψη της οικονομίας της Κύπρου.

Βασικές αιτίες το ύψος των κόκκινων δανείων, οι βουλευτικές εκλογές του 2016 και οι εξελίξεις στην Ελλάδα.

Στην έκθεση του ΔΝΤ, μετά την ολοκλήρωση της όγδοης αξιολόγησης του κυπριακού προγράμματος προσαρμογής, το Ταμείο εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2015 θα περιοριστεί στο 0,5%. Αφήνει επίσης αμετάβλητη την εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2016 στο 1,4% και για το 2017 στο 2%.

Η εκτίμηση του Ταμείου  διαφέρει από αυτή του οίκου Standard and Poor's, ο οποίος εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,5% το 2015 και ότι θα φθάσει και θα μείνει σε επίπεδα κοντά στο 2% από το 2016.

Το ΔΝΤ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, τον προσεχή Μάϊο και στην πιθανότητα καθυστέρησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Στην έκθεση αναφέρεται για πρώτη φορά ότι η ιδιωτικοποίηση της Cyta (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) θα γίνει μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή μετά τον Μάιο του 2016. Το ΔΝΤ αναφέρει ότι η ιδιωτικοποίηση της Αρχής Λιμένων θα γίνει εντός του 2015 και ότι οι ρυθμίσεις για τους μισθούς και τις αλλαγές στο δημόσιο θα ψηφιστούν μέχρι το τέλος του 2015.

Το ΔΝΤ προβληματίζεται επίσης για την κατάσταση στην Ελλάδα. Αν και η κυπριακή οικονομία δεν έχει άμεση διασύνδεση με την ελληνική, αναφέρει, «οι εξελίξεις στην Ελλάδα πιθανόν να δημιουργήσουν αβεβαιότητα για την πορεία της Κύπρου και να αυξήσουν το κόστος δανεισμού». Το Ταμείο σημειώνει τις ενέργειες που έχουν γίνει για να θωρακιστούν οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών από τις όποιες αρνητικές συνέπειες των εξελίξεων στην Ελλάδα και αναφέρει τη σημασία που αποδίδεται στην παρακολούθηση των εξελίξεων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει τις προσδοκίες και θα φθάσει το 1,3% του ΑΕΠ το 2015, το 2,4% το 2016 και το 3% το 2017. Η βελτίωση προκύπτει παρά την απώλεια εσόδων που δημιουργούν οι πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις στα ακίνητα. Στην έκθεση του, το ΔΝΤ σημειώνει ότι η οικονομία έχει γενικώς ξεπεράσει τις προσδοκίες, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε διάφορους τομείς, πλην των κατασκευών. Σημειώνει ότι αν και η εφαρμογή του προγράμματος είναι ισχυρή, «εγχώριες πολιτικές συνθήκες» εξακολουθούν να δημιουργούν προκλήσεις.

Σε διάφορα σημεία της έκθεσης το ΔΝΤ κάνει αναφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις αναδιαρθρώσεις. Σημειώνει ότι, παρά τη μικρή βελτίωση που παρατηρείται, η καθυστέρηση στην επίλυση αυτού του ζητήματος θα συνεχίσει να επηρεάζει τη διοχέτευση πιστώσεων στην αγορά, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη.

Τέλος, το Ταμείο κάνει αναφορά και στη Ρωσία και «στους κινδύνους που ελλοχεύουν από την αβέβαιη οικονομική προοπτική της χώρας».