Επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις (P)Caa3 και Caa3 στο βασικό χρέος με εγγύηση του δημοσίου των Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα ο οίκος αξιολόγησης Moody's Investors Service. 

Ο οίκος ανακοίνωσε ότι το outlook στις αξιολογήσεις είναι σταθερό. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο οίκος η επιβεβαίωση ολοκληρώνει την αξιολόγηση για υποβάθμιση του χρέους των τραπεζών που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015. 

Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η επιβεβαίωση αντανακλά την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση από την ελληνική κυβέρνηση που συνοδεύει τα εν λόγω χρεόγραφα και σε αυτό το πλαίσιο η αξιολόγηση τους συνδέεται με αυτή της ίδιας της χώρας.

Η απόφαση ακολουθεί την επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας στο Caa3 με σταθερό outlook στις 25 Σεπτεμβρίου.