Επί τα χείρω αναθεώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα τις εκτιμήσεις της για τη ρωσική οικονομία, προβλέποντας ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 3,8% φέτος και 0,6% τον επόμενο χρόνο.

Η Παγκόσμια Τράπεζα πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι ρωσικές αρχές είχαν επιτυχώς σταθεροποιήσει την οικονομία της χώρας.

Η Ρωσία σύντομα θα χρειαστεί να υιοθετήσει σκληρά δημοσιονομικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη ρωσική οικονομία.