Την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας αναβάθμισε ο οίκος Standard & Poor’s.

Ο οίκος αναβάθμισε την οικονομία της χώρας σε «ΒΒΒ+» από «ΒΒΒ» ενώ διατήρησε το outlook σε «σταθερό».

Όπως εξήγησε ο S&P, η ισπανική οικονομία έχει ωφεληθεί σημαντικά από τα δύο τελευταία μεταρρυθμιστικά πακέτα, γεγονός που συνεπάγεται τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του κλάδου των υπηρεσιών. 

Ο S&P εκτιμά ότι η ισπανική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 4% τα επόμενα χρόνια, λόγω της ανάκαμψης της αγοράς εργασίας και της σταθεροποίησης των αποπληθωριστικών πιέσεων.