Η πολιτική σταθερότητα δεν αρκεί για να υπάρχουν σταθεροί ρυθμοί ανάπτυξης, εκτιμά η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο. 

«Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι η αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση της επιτυχούς εφαρμογής (και βελτίωσης) ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (του 3ου κατά σειρά τα τελευταία 5 χρόνια), με απώτερο στόχο την ανάκαμψη και την ομαλή επάνοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου» τονίζεται στο δελτίο και προστίθεται:

Η επίτευξη του στόχου της επανόδου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου νομοτελειακά θα έχει ενδογενή χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι η πορεία των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας (επίπεδο παραγωγικότητας, προοπτικές αύξησης του πλούτου και πραγματικές αποδόσεις των επενδύσεων σε φυσικό κεφάλαιο, αποτελεσματικότητα στη χρήση των παραγωγικών πόρων, χρονική συνέπεια και αξιοπιστία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής και ποιότητα θεσμών), η οποία θα κριθεί και συνακολούθως θα επιβραβευτεί ή θα αποδοκιμαστεί από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.


TAGS