Στη λίστα Λαγκάρντ αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στις προγραμματικές δηλώσεις.

Μάλιστα, ο Τρύφων Αλεξιάδης κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής έναν πίνακα, με τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ που έχουν ελεγχθεί έως σήμερα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, συνολικά έχει αρχίσει έλεγχος για 481 υποθέσεις και έχει ολοκληρωθεί για 136. 

Πιο αναλυτικά:

- Το 2012 δεν ελέγχθηκε καμία υπόθεση

- Το 2013 άρχισε έλεγχος για 258 και ολοκληρώθηκε για 3

- Το 2014 άρχισε έλεγχος για 143 και ολοκληρώθηκε για 95

- Το 2015 άρχισε έλεγχος για 80 και ολοκληρώθηκε για 136