Κατά 1 δισ ευρώ αποφάσισε να μειώσει την έκτακτη χρηματοδότηση της μέσω του ELA στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ μείωσε το συνολικό ποσό χορήγησης στα 87,9 δισ ευρώ από 88,9 δισ ευρώ που ήταν πριν.  

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας η μείωση του ορίου του ELA αντικατοπτρίζει τη βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, τη μείωση της αβεβαιότητας και τη σταθεροποίηση των καταθετικών ροών.