Εντός του 2016 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι σε δεκάδες Μ.Κ.Ο (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) που βαρύνονται με σωρεία φορολογικών παραβάσεων και δραστηριοποιούνταν τα τελευταία χρόνια (η δραστηριοποιούνται ακόμη και σήμερα ) σε τομείς όπως περιβαλλοντική και οικολογική προστασία,κοινωνικές-πολιτιστικές δράσεις , ανθρωπιστικές παρεμβάσεις (υγεία,σίτιση,εκπαίδευση κλπ),προστασία εθνικών δρυμών ,εθελοντική αιμοδοσία,τοπική ανάπτυξη ,προστασία ΑΜΕΑ ,λαογραφία ,οικολογικές ,εκπαιδευτικές και αντιρατσιστικές δράσεις.

Η εντολή δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις εφορίες της χώρας .Σύμφωνα με στοιχεία μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί μετά από τακτικούς και έκτακτους φορολογικούς ελέγχους σε τουλάχιστον 82 Μ.Κ.Ο φόροι και πρόστιμα που ξεπερνούν τα 12,5 εκ.ευρώ, ενώ μετά από σχετικές εντολές ελέγχου ανάλογο φορολογικό «σαφάρι» βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική και τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου.

Οι φορολογικές παραβάσεις των περισσοτέρων Μ.Κ.Ο αφορούν μη θεώρηση φορολογικών τους στοιχείων ,μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος , ΦΠΑ και συγκεντρωτικών τιμολογίων.Αρκετές από τις Μ.Κ.Ο (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) σύμφωνα με το καταστατικό τους εμφανίζονταν να αναπτύσσουν στο πρόσφατο παρελθόν εκπαιδευτικές,οικολογικές ,φιλανθρωπικές και αντιρατσιστικές δράσεις .Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι περισσότερες από τις Μ.Κ.Ο που είχαν ως έδρα την Περιφέρεια επιχορηγούνταν επιπλέον από δήμους και Περιφέρειες έχοντας ταυτόχρονα και τη συνδρομή ιδιωτών μέσω χορηγιών..

Οι Μ.Κ.Ο ως «μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα» εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας μετά το 1997 φτάνοντας αισίως το 2010 τον αριθμό των 900 με ορισμένες από αυτές να χαρακτηρίζονται στη συνέχεια ως «αμαρτωλές» κατόπιν καταγγελιών για κατασπατάληση δημόσιων και κοινοτικών πόρων αλλά και κακοδιαχείρηση .

Σε συγκεκριμένες μάλιστα περιπτώσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως σκάνδαλα οι ιδρυτές τους οδηγήθηκαν ακόμη και στη φυλακή κατηγορούμενοι για εικονικές δράσεις με σκοπό τον αυτοπλουτισμό τους.Το γεγονός αυτό οδήγησε πέρυσι τους κυβερνώντες στη θέσπιση νέου πιο αυστηρού νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις προυποθέσεις λειτουργίας τους,και διαφάνειας στη χρηματοδότηση.Σήμερα δραστηριοποιούνται πλέον ελάχιστες στη χώρα μας (περίπου 200)και κατά κύριο λόγο τα έσοδά τους προέρχονται από ιδιώτες χορηγούς και ελαχίστως από τον κρατικό «κορβανά».