Αμετάβλητη στο ΑΑΑ άφησε την αξιολόγηση των ΗΠΑ ο οίκος Moody’s διατηρώντας ταυτόχρονα τις προοπτικές της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου σταθερές. 

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η αξιολόγηση υποστηρίζεται από μια σειρά παραγόντων, όπως οι ισχυροί ρυθμοί αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος αλλά και το καθεστώς του αμερικανικού δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Η διατήρηση των σταθερών προοπτικών υποδηλώνει ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ δεν αναμένεται να αλλάξει τους επόμενους 12-18 μήνες.