Ετήσιες απώλειες 350 εκατ. ευρώ για το ελληνικό δημόσιο από τη λειτουργία των παράνομων καταλυμάτων, διαπιστώνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.    

Σύμφωνα με τη μελέτη της Grant Thornton «Λειτουργία και επίδραση της οικονομίας διαμοιρασμού στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα» που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του ΞΕΕ, διαπιστώνεται ότι μόλις σε ένα χρόνο, από τη λειτουργία των παράνομων καταλυμάτων, χάθηκαν για την ελληνική οικονομία φόροι ύψους 350 εκατ. ευρώ και 15.000 θέσεις εργασίας.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΞΕΕ Γιώργος Τσακίρης, η φιλοξενία τουριστών σε παράνομα τουριστικά καταλύματα προκαλεί την απώλεια 12 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων από νόμιμες λειτουργούσες επιχειρήσεις φιλοξενίας. Αυτό, σύμφωνα με το ΞΕΕ σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία καταγράφουν 554 εκατ. ευρώ λιγότερα έσοδα από τη διαμονή.

Την ίδια στιγμή, κατά τη μελέτη, η απουσία δυνατότητας φορολόγησης των εισοδημάτων των ιδιοκτητών που διαθέτουν τα ακίνητά τους σε πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού προκαλεί απώλειες στο ελληνικό δημόσιο ύψους 260 εκατ. ευρώ έως 276 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Αν μάλιστα τώρα εφαρμοστεί στα ακίνητα της οικονομίας του διαμοιρασμού μια αντίστοιχη φορολόγηση με εκείνη που υπάρχει στα τυπικά ξενοδοχεία, τα δημόσια έσοδα είναι δυνατόν να ενισχυθούν κατά 322 εκατ. ευρώ έως 353 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού τόνισε ότι θα επιχειρήσει να βάλει τάξη στην «αταξία» που επικρατεί στην οικονομία του διαμοιρασμού (Sharing Economy) και ειδικότερα στη λειτουργία των παράνομων τουριστικών καταλυμάτων

Στην παρέμβασή του ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης, αφού υπογράμμισε, πως αποδεδειγμένα, αυτή η μορφή δράσης, σε κάποιους αποδίδει αφορολόγητο εισόδημα δημιουργώντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις, σημείωσε ότι το υπουργείο θα κινηθεί με παρεμβάσεις που θα είναι προς όφελος του δημοσίου. Μάλιστα, μελετώνται οι πρακτικές χωρών που έχουν ήδη αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αναπληρώτρια υπουργός Έλενα Κουντουρά τόνισε ότι «δεν θέλουμε άναρχη ανάπτυξη, αλλά κανόνες που θα εφαρμόζονται από όλους». Εστιάζοντας στο «Sharing Economy» ανάφερε ότι η συγκεκριμένη τάση προσέλκυσης τουριστών θέλει κανονιστικό πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να χαθούν τα οφέλη που υπάρχουν από την τάση του Sharing Economy για τον ελληνικό τουρισμό.