Αλλάζει επωνυμία η ΕΛΒΑΛ στο χρηματιστήριο Αθηνών από την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου και θα ονομάζεται σε ΕΛΒΑΛ Εταιρία Συμμετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΑΕ Επεξεργασίας Αλουμινίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/09/2015 αποφάσισε, μεταξύ των άλλων θεμάτων, την αλλαγή της επωνυμίας σε ΕΛΒΑΛ Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕ. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την αριθ. 99704/30-09-2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του στις 08/10/2015 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.