ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα «ψιλά γράμματα» του πολυνομοσχεδίου- Οι κρυφές διατάξεις που βαραίνουν τους πολίτες

του Μάριου Χριστοδούλου - Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου 2015, 06:16 / Ανανεώθηκε 12 Οκτωβρίου 2015, 15:26
Τα «ψιλά γράμματα» του πολυνομοσχεδίου- Οι κρυφές διατάξεις που βαραίνουν τους πολίτες
Facebook Twitter Whatsapp

Κλείσιμο με συνοπτικές διαδικασίες των υποθέσεων που αφορούν παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το αργότερο μέχρι την Πέμπτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κλείσιμο με συνοπτικές διαδικασίες των υποθέσεων που αφορούν παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το αργότερο μέχρι την Πέμπτη.

Το κλείσιμο των εκκρεμών υποθέσεων με διαδικασίες εξπρές είναι μόλις ένα από τα 16  κρυφά σημεία του πολυνομοσχεδίου.  Υπάρχουν και άλλα στα ψιλά γράμματα, λιγότερο ή περισσότερο φανερά. Όπως η διάταξη που καθιστά υποχρεωτική την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ακόμη και για ποσά 2 ευρώ ή η φορολόγηση των ενοικίων που δεν έχουν εισπραχθεί. 

Επίσης, στο μάτι του ΕΝΦΙΑ μπαίνουν και τα διατηρητέα κτίρια ενώ θα χάνουν την ρύθμιση των 100 δόσεων οι οφειλέτες που δεν εξοφλούν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες οφειλές τους. 

Αναλυτικότερα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου: 

1. Αυξάνονται οι συντελεστές φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία τα οποία αποκτήθηκαν ή πρόκειται να αποκτηθούν εντός του έτους 2015. Για ετήσιο ποσό μισθωμάτων μέχρι 12.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου αυξάνεται κατά 36,36%, από το 11% στο 15%, ενώ για κάθε ποσό εισπραχθέντων μισθωμάτων πέραν των 12.000 ευρώ το χρόνο ο συντελεστής φόρου αυξάνεται κατά 9,1%, από το 33% στο 35%. Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν ετήσια εισοδήματα από ακίνητη περιουσία από 1.000 μέχρι 12.000 ευρώ θα πληρώνουν επιπλέον φόρο εισοδήματος από 40 ( 36,4%) έως και 480 ευρώ το χρόνο, ενώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από ακίνητα πάνω από 12.000 ευρώ θα πληρώσουν επιπλέον φόρο 480 ευρώ το χρόνο. 

2. Επεκτείνεται η φορολόγηση με τους νέους αυξημένους συντελεστές 15% και 35% και στα ποσά των μισθωμάτων που δεν καταφέρνουν να εισπράξουν οι ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές τους! Κι αυτό διότι καταργείται το δικαίωμα των ιδιοκτητών να εκχωρούν στο Δημόσιο τα ανείσπρακτα ενοίκια, οπότε οφείλουν κι αυτά να τα δηλώνουν στην Εφορία και να φορολογούνται και γι' αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν τα έχουν εισπράξει. Και η επαχθής αυτή διάταξη ισχύει για τα ενοίκια που έπρεπε να εισπραχθούν από την 1η-1-2015 και μετά αλλά δεν εισπράχθηκαν! 

3. Μειώνεται από τα 5 στο 1 ευρώ το όριο του ποσού του ΕΝΦΙΑ που δεν θα αναζητείται από το Δημόσιο για είσπραξη. Αυτό σημαίνει ότι φέτος όσοι φορολογούμενοι δουν στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ ότι τους έχουν καταλογιστεί να πληρώσουν ποσά φόρου της τάξεως των ... 2 έως και 5 ευρώ θα πρέπει να τα καταβάλουν στο Δημόσιο, διότι αλλιώς τα ποσά αυτά θα καταστούν ληξιπρόθεσμα χρέη και θα επιβαρυνθούν με  ...τόκους εκπρόθεσμης καταβολής! Είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται ένα τέτοιο μέτρο που δείχνει και την δύσκολη κατάστασης που επικρατεί στα δημόσια ταμεία. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ προέβλεπε  ότι «ποσά φόρου μέχρι 5 ευρώ δεν είναι απαιτητά». Πλέον με τη νέα διάταξη το χαράτσι δεν θα είναι απαιτητό για «οφειλές μέχρι 1 ευρώ». 

4. Προβλέπεται η άσκηση ποινικής δίωξης για μεγάλα αδικήματα φοροδιαφυγής ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος έχει ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. 

5. Καταργούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων. Τα πρόστιμα αυτά ανέρχονταν σε 250 ευρώ ανά μη εκδοθείσα ή ανακριβώς εκδοθείσα απόδειξη για όσους τηρούν βιβλία απλογραφικά (πρώην β' κατηγορίας) και σε 500 ευρώ ανά μη εκδοθείσα ή ανακριβώς εκδοθείσα απόδειξη για όσους τηρούν βιβλία διπλογραφικά (πρώην γ' κατηγορίας). 

6. Καταργούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται για έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. 

7. Μειώνονται ορισμένα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης από τη φορολογική διοίκηση ότι ο φόρος που προέκυψε από τη φορολογική δήλωση είναι μικρότερος από τον φόρο που βεβαιώθηκε από τον φορολογικό έλεγχο. Ειδικότερα, αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει από τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, το πρόστιμο επί της διαφοράς στο οποίο υπόκειται ο φορολογούμενος: 

  • μειώνεται από 30% σε 25% του ποσού της διαφοράς, αν το ποσό αυτής υπερβαίνει το 20% και φθάνει μέχρι το 50% του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
  • μειώνεται από 100% σε 50% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό αυτής υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου. 

8. Για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, θα επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα: 

  • Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε καλή πίστη κατά την λήψη των στοιχείων.
  • Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή την μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
  • Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.
  • Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε. 

9. Το πρόστιμο που προβλέπεται σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου,  μειώνεται από το 100% στο 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση. 

10. Εκλογίκευση προστίμων για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων.  Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση. Το πρόστιμο αυτό μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 100% του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση. Συνεπώς με τη νέα διάταξη το πρόστιμο μειώνεται στο μισό. 

11. Χάνουν την ρύθμιση των 100 δόσεων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών οφειλών. Η αποβολή οφειλέτη από τη ρύθμιση που προβλέπει την τμηματική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις θα γίνεται εφόσον αυτός δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τρέχουσες φορολογικές οφειλές του εντός 30 ημερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης για την τακτοποίησή τους και όχι εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης καταβολής τους. 

12. Αλλάζει ριζικά η νομοθεσία για τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους διαπράττουν αδικήματα φοροδιαφυγής.  Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών: 

  • Αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση τις 100.000 ευρώ
  • Αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, εφόσον αφορά ΦΠΑ ή τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση. 

13. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ εφόσον αφορά ΦΠΑ, ή τις 150.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς. 

14. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών 3 μηνών που μπορεί να φθάσει το 1 έτος, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και με κάθειρξη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. 

15.Ακριβή η εξαγορά της ποινής φυλάκισης σε περίπτωση υποτροπής.Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται από 20 έως 100 ευρώ. 

16. Εκκρεμείς υποθέσεις. Κλείσιμο με συνοπτικές διαδικασίες των υποθέσεων για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας και στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Οι υπόχρεοι μπορούν να ξεμπερδέψουν με αυτά τα πρόστιμα αν καταβάλλουν, εφάπαξ, τα ποσά που προβλέπονται, κατά περίπτωση:
* Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου.
* Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς και καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά, ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε στοιχείου. Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική ποσό ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας.
*Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.
*Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.
*Στην περίπτωση λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου, ποσό 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
*Για παραβάσεις που αφορούν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων  με την αποκρυβείσα αξία  να είναι μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ  ποσό ίσο με το 25% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας αξίας για κάθε παράβαση.