Κατά 20,8% αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2015 το τουριστικό ρεύμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ειδικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη παρουσίασαν αύξηση 21,8%, ενώ στα κράτη μέλη της ΕΕ καταγράφηκε αύξηση 32,4%. Σημαντική αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της Ευρώπης σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από τη Βουλγαρία (149,5%), την ΠΓΔΜ (37,8%), τη Γερμανία (23,5%), τη Βρετανία (18%), την Ιταλία (64,6%), τη Ρουμανία (62,3%), την Πολωνία (41,4%) και τη Γαλλία (12,5%).

Από την άλλη, μειώθηκαν σημαντικά οι αφίξεις τουριστών από τη Ρωσία (60,6%). Από τις χώρες εκτός Ευρώπης, σημαντική αύξηση των αφίξεων παρατηρείται από τις ΗΠΑ (41,6%) και την Τουρκία (21%).

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των αφίξεων κατά χώρα προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή για τις χώρες της Ευρώπης κατέχει η Βουλγαρία (12,3%) και ακολουθούν η Γερμανία (11,7%), η Βρετανία (10,8%), η ΠΓ∆Μ (10,5%), η Γαλλία (6,1%) και η Ιταλία (4%).