Σε ισχύ είναι η νέα Πολιτική Ορθής Χρήσης Συστημάτων και Πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, κ. Μ. Χατζηθεοδώρου, τέθηκε σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 η νέα Πολιτική Ορθής Χρήσης Συστημάτων και Πληροφοριών για όλα τα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ασφάλειάς τους, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ.

«Με τη νέα πολιτική, εισάγονται αυστηρότεροι κανόνες και βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών, φορολογικών, δημοσιονομικών και λοιπών δεδομένων. Η νέα πολιτική αξιοποιεί τη σημαντική και πολυεπίπεδη εμπειρία του Υπουργείου Οικονομικών στη διαχείριση περιστατικών ασφάλειας, καθώς και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσα από συνεργασίες με διεθνείς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς» σημειώνεται.