Περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα το 2016 ζητά από την Ισπανία η Κομισιόν, μετά την επεξεργασία του προσχεδίου του ισπανικού προϋπολογισμού.

«Η Επιτροπή αναμένει το ονομαστικό έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ισπανίας να μειωθεί στο 4,5% φέτος και στο 3,5% του ΑΕΠ το 2016 και επιπλέον η Ισπανία να επιτύχει να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα έως το 2016» επισημαίνεται σε μια ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σφίγγοντας περισσότερο τη «θηλιά» των ελλειμμάτων. 

Παράλληλα, προτρέπει τις ισπανικές αρχές να εφαρμόσουν αυστηρά τον προϋπολογισμό του 2015 και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαδικασίας προκειμένου το σχέδιο προϋπολογισμού του 2016 να σεβαστεί το Σύμφωνο Σταθερότητας, που ορίζει στο 3% το όριο του δημοσιονομικού ελλείμματος των κρατών μελών.

Η Κομισιόν «καλεί επίσης τις ισπανικές αρχές να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα ένα αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού, που θα περιλαμβάνει μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο με κάθε λεπτομέρεια», δείχνοντας έτσι τον δρόμο λήψης περαιτέρω δημοσιονομικών μέτρων. 

Λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών την 20ή Δεκεμβρίου στην Ισπανία, η κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι αποφάσισε να υποβάλει νωρίτερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού της για το 2016 για να το εξετάσει συντομότερα η Κομισιόν. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ευρωζώνης έχουν διορία έως την 15η Οκτωβρίου για να υποβάλουν τα προσχέδια του προϋπολογισμού τους για το 2016.