Ποινές - χάδια προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, για όσους είχαν στήσει επιχειρήσεις με τιμολόγια - μαϊμού.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με το Mega αφορά σε υποθέσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών ή πλαστών τιμολογίων και αδικήματα που είχαν διαπραχθεί έως 31/12/2013 και είτε είναι σε εκκρεμότητα στα φορολογικά δικαστήρια είτε βρίσκονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Σύμφωνα με αυτήν, για εκδότες πλαστών τιμολογίων, για τους οποίους το πρόστιμο ήταν 100% επί της αξίας του τιμολογίου, η νέα ρύθμιση προβλέπει απαλλαγή εάν το πρόστιμο πληρωθεί εφάπαξ στο 50%.

Για εκδότες και λήπτες εικονικών τιμολογίων το πρόστιμο πέφτει από το 50% επί της αξίας του τιμολογίου στο 40%.

Στο υπουργείο Οικονομικών ότι η ρύθμιση αυτή γίνεται διότι τα πρόστιμα που ισχύουν είναι ογκώδη και δεν εισπράττονταν.