Με καινούρια προαπαιτούμενα, όπως η σύσταση Συμβουλίου Δημοσιονομικής Πολιτικής κατατέθηκε πριν από λίγο το πολυνομοσχέδιο, που θα ανοίξει τον δρόμο για τα δύο δισ. ευρώ από την πρώτη δόση.

Με το πολυνομοσχέδιο μπαίνει αυτόματος «κόφτης» στις δαπάνες, για τους σπάταλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αφού υποχρεώνει τους οργανισμούς να ζουν με το 40% των πιστώσεων του προϋπολογισμού, έναντι του 100% που θα έχουν οι υπόλοιποι.

Μετά την παρέλευση του τριμήνου, κάθε άλλη δαπάνη πλην της πληρωμής μισθών και συντάξεων δεν θα θεωρείται νόμιμη

Παράλληλα, με άλλη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο η κυβέρνηση δεσμεύει εως 31/12 όλα τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.