Αυξητικά κινήθηκαν και τον Αύγουστο οι ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου αλλά και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου.

Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης στο πρώτο οκτάμηνο του έτους ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, το πρωτογενές πλεόνασμα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένο με πέρυσι, στα 2,6 δισ. ευρώ. 

Όσον αφορά στα χρέη του Δημοσίου προς την αγορά, αυτά συνολικά κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα 4,955 δισ. ευρώ ανήλθαν σε 5,105 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα οι επιστροφές φόρου που εκκρεμούσαν διαμορφώθηκαν σε 809 εκατ. ευρώ από 781 εκατ. τον Ιούλιο.

Όπως όλους τους τελευταίους μήνες, τα μεγαλύτερα χρέη προέρχονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (2,57 δισ.). Εξ αυτών το 1,8 δισ. είναι του ΕΟΠΥΥ και τα 475 εκατ. του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Ακολουθούν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρωστούν σε ιδιώτες 1,225 δισ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 317 εκατ. ευρώ.