Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί διάταξη του πολυνομοσχεδίου βάσει του οποίου δίνεται τέλος στις οικονομικές διεκδικήσεις των παραλιμένιων δήμων από τον ΟΛΠ.

Ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χ. Βρεττάκος σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει πως το άρθρο 13 αποτελεί ευνοϊκή ρύθμιση για το μελλοντικό αγοραστή του λιμανιού του Πειραιά.

Ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, έχει υποστηρίξει ότι ο δήμος θα χάσει 6 εκατομμύρια ευρώ από τη νέα ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο σχετικό άρθρο και έχει αναδρομική ισχύ.

Με τη νέα ρύθμιση, οι δήμοι, ακόμα και αν υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, δεν μπορούν να διεκδικήσουν χρήματα από τον ΟΛΠ, ενώ δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν και ανταποδοτικά τέλη στην εκτέλεση έργου από το νέο ιδιοκτήτη με σύμβαση παραχώρησης.

Αναφορικά με τη διαβούλευση της νέας σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠ, αυτή αφορά μόνο το βασικό μέτοχο που είναι το ΤΑΙΠΕΔ, και αναμένεται μετά την ολοκλήρωσή της και τις επιμέρους τροποποιήσεις της, να παρουσιαστεί στους μετόχους της Οργανισμού.

Αυτό που εξακολουθεί να προβληματίζει είναι το θέμα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, που σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα οριοθετηθεί και θα δοθεί έναντι μηνιαίου ενοικίου προς τους εργολάβους, αλλά και το θέμα του πορθμείου Σαλαμίνας, το οποίο επίσης παραχωρείται στον επενδυτή με βάση το σχέδιο της νέας σύμβασης παραχώρησης.

Οι φορείς του Πειραιά λένε ότι ετησίως ο τζίρος αγγίζει τα 600.000 ευρώ και εκφράζουν φόβους πως ο ιδιώτης ενδεχομένως να αλλάξει την τιμολογιακή πολιτική.

Τι λέει το άρθρο 13

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος (Α΄171) αναριθμούνται σε 5 και 6 και προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους το ελληνικό δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, με σύμβαση παραχώρησης, εφόσον στην εν λόγω σύμβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.

4. Ανταποδοτικά τέλη της προηγούμενης παραγράφου και κάθε είδους συναφείς κυρώσεις, που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται, εκτός αν αφορούν εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, βεβαιωμένες οφειλές τέτοιων ανταποδοτικών τελών ή συναφών κυρώσεων διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου οργάνου των Ο.Τ.Α.».