Την ευκαιρία να διαγράψουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο θα έχουν πολίτες, που πληρούν επτά συνολικά κριτήρια.

Σύμφωνα με το «Έθνος» τα χρέη προς το Δημόσιο που μπορούν να διαγραφούν, είναι οφειλές προς την εφορία, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία, ύψους μέχρι 20.000 ευρώ.

Τα κριτήρια για τη διαγραφή των οφειλών είναι τα εξής:

  • Ο οφειλέτης να μην έχει ακίνητη περιουσία.
  • Να μην έχει κάνει καμία πράξη διάθεσης περιουσίας τα τελευταία τρία χρόνια.
  • Να μην έχει στην κατοχή του άλλα περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις ως 1.000 ευρώ.
  • Να μην έχει κανένα εισόδημα ένα χρόνο πριν την αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τη διαγραφή του χρέους.
  • Να μην υπάρχει ενυπόθηκο δάνειο στο όνομά του.
  • Το ύψος των χρεών προς τράπεζες και Δημόσιο να μην ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ 
  • Να έχει δείξει καλή πρόθεση για συνεργασία με τις τράπεζες ως προς την αποπληρωμή των χρεών του.

Αμέσως μόλις ο οφειλέτης κάνει την αίτηση στο Ειρηνοδικείο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις πετυχαίνει την άρση κάθε δίωξης σε βάρος του και ταυτόχρονα για 18 μήνες πετυχαίνει προσωρινή απαλλαγή από τα χρέη.

Εάν μετά την παρέλευση του 18μήνου αποδειχθεί ότι η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη εξακολουθεί να μην του επιτρέπει να αποπληρώσει τα χρέη του, τότε απαλάσσεται πλήρως από το υπόλοιπο των υποχρεώσεών του.