Με φόρους από εισφορές σε υψηλά αμειβόμενους και στις μεγάλες περιουσίες προτείνει η επιτροπή Σοφών να εμπλουτιστεί το ταμείο αποθεματικών που συστήνει να δημιουργηθεί για να στηρίξει το νέο ασφαλιστικό σύστημα.  

Όπως αναφέρει το πόρισμα, πρόκειται για ένα ταμείο αποθεµατικού (buffer fund) που θα υποστηρίξει το νέο σύστηµα, κυρίως κατά τη µεταβατική περίοδο.

Το κεφάλαιο αυτό θα τροφοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό, την περιουσία των Ταµείων, καθώς και από τους συµπληρωµατικούς πόρους που θα µπορέσει να κινητοποιήσει το κράτος, για την περίοδο µέχρι το 2050.

Ένας νέος τέτοιος πόρος µπορεί, λ.χ., να είναι µια εισφορά στους υψηλά αµειβόµενους ή ένας τραπεζικός φόρος ή ένας φόρος στις µεγάλες περιουσίες και γενικά ένας φόρος εκεί που συγκεντρώνεται, παρά την κρίση, ο πλούτος.

Επίσης, στο ταµείο θα µπορούσε να κατευθυνθεί η αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν οι φορείς από το PSI.