Η Κρίστιν Φορμπς, μια από τους αξιωματούχους που καθορίζουν την πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας, είπε σήμερα ότι αναμένει τα βρετανικά επιτόκια να αυξηθούν σύντομα και ότι οι ανησυχίες για την επιβράδυνση στην Κίνα και άλλες αναδυόμενες αγορές είναι υπερβολικές.

Η Φορμπς, σε ομιλία της σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων στην πόλη Μπράιτον, είπε ότι η άμεση έκθεση της βρετανικής οικονομίας στα προβλήματα που παρατηρούνται μέχρι στιγμής στα αναπτυσσόμενα κράτη είναι περιορισμένη, ακόμα και αν ληφθεί υπόψη ο πιθανός αντίκτυπός τους σε βασικούς εμπορικούς εταίρους όπως η Γερμανία.

Ωστόσο, η Βρετανία δεν θα παραμείνει ανεπηρέαστη, εάν η επιβράδυνση στις αναδυόμενες οικονομίες είναι μεγαλύτερη της αναμενόμενης ή ενσκήψει «κάποιου είδους χρηματοοικονομική κρίση», τόνισε.

Ύστερα από δύο χρόνια ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης στη Βρετανία, η Τράπεζα της Αγγλίας εξετάζει το πότε θα προχωρήσει σε αύξηση του βασικού επιτοκίου από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,5%.