Για μικρότερη του αναμενόμενου ύφεση κάνει λόγο η Alpha Bank σε ανάλυσή της. 

Μάλιστα τονίζεται πως αυτό το γεγονός διευκολύνει την πραγματοποίηση των δημοσιονομικών στόχων του 2015, αλλά και του 2016, μειώνοντας τον έντονο περιοριστικό χαρακτήρα της δημοσιονομικής προσαρμογής.

«Το ερώτημα, ωστόσο, που τίθεται είναι κατά πόσο η επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά το 2016 θα καταφέρει να στηρίξει ουσιαστικά το επίπεδο ευημερίας, δεδομένου ότι η ανεργία παραμένει σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο, με σοβαρό αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό. Παράλληλα, η αποπληθωριστική διαδικασία παρατείνεται, εξέλιξη που επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη χρέους προς ΑΕΠ», αναφέρουν οι αναλυτές.