Σημαντικη μείωση της τάξης του 18,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο φέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2014, έναντι µείωσης 3,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η πτώση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

  • Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατοµείων κατά 12,8%, και
  • Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 18,4%.

  Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:

  • Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 18,2%
  • Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 18,5%.