Χαμηλότερη των επίσημων προβλέψεων εκτιμά πως θα είναι η ύφεση για το 2015 το  Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΚΕΠΕ στο μηνιαίο δελτίο του, με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις αναφορικά με την εκτιμώμενη ύφεση για το σύνολο του έτους να εμφανίζονται βελτιωμένες, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής στα δεδομένα του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης.

Σημειώνεται πως στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η ύφεση για το 2015 εκτιμάται σε 2,3%, ενώ σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών Αρμόδιος για Θέματα Λογιστηρίου του Κράτους Γιώργος Χουλιαράκης την προέβλεψε στο 1,4%.

Τα εν λόγω δεδομένα, κατά το ινστιτούτο, από τη μία πλευρά, συνεπάγονται την εξάλειψη σημαντικού βαθμού αβεβαιότητας αναφορικά με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και την προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, από την άλλη πλευρά, όμως, συνδέονται με τη συνέχιση της πολιτικής λιτότητας και την εφαρμογή πληθώρας μέτρων που επιφέρουν επιπλέον επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που αφορούν τόσο επιπρόσθετα όσο και επί μακρόν υφιστάμενα ζητήματα, τα οποία επιδρούν και μεταβάλλουν τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν το εγχώριο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι η διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, η οποία σαφώς ξεπερνά τα όρια της εγχώριας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Από την άλλη πλευρά, στο δελτίο επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση της ύφεσης και η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βελτίωση των συνθηκών που αφορούν στη συνιστώσα της απασχόλησης.

Το ΚΕΠΕ υπογραμμίζει πως η ύφεση προβλέπεται να διατηρηθεί και την επόμενη χρονιά και ότι το 2016 θα διαμορφωθεί στο -1,3%, στο οποίο συγκλίνουν και οι προβλέψεις της πρόσφατης έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). «Εντούτοις, η πρόβλεψη για το μέγεθος της ύφεσης του 2015, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των γεγονότων που έλαβαν χώρα το 2015 και επηρέασαν την εγχώρια οικονομία, χρήζει περαιτέρω ανάλυσης των επιμέρους δεικτών», προσθέτει.