Τις επικρίσεις για «έκρηξη» των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο απορρίπτει το υπουργείο Οικονομικών, επικαλούμενο την πορεία των χρεών τα έτη 2013, 2014 και 2015.

Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Σεπτεμβρίου, για την αύξηση κατά 1,5 δισ. ευρώ, το ΥΠΟΙΚ εξέδωσε ανακοίνωση, με σχετικό πίνακα, σημειώνοντας ότι «η συνολική εικόνα των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το δημόσιο για το 2015 αποδίδει τη διαχρονική δυσκολία και το μέγεθος του προβλήματος αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνει τις ακραίες φωνές που δημιουργούν παραπληροφόρηση και αναφέρονται σε "έκρηξη ληξιπρόθεσμων" την τρέχουσα περίοδο».

Και εξηγεί:

Η συνολική αύξηση του ληξιπροθέσμου υπολοίπου κατά την περίοδο 1/1/2015-30/9/2015 υπολογίζεται σε 7,02 δισ., ενώ η μεταβολή της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί σε 7,69 δισ. (η επιβάρυνση του προηγούμενου έτους ήταν κατά 9,5% μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη του τρέχοντος έτους). Επιπλέον οι εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου της 30/11/2014 («παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές») κατά την περίοδο 1/1/2015-30/9/2015 ανέρχονται σε 1,36 δισ. αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους οι οποίες υπολογίζονται σε 1,34 δισ. Επίσης κατά την περίοδο 1/12/2014-31/8/2015 διαμορφώθηκαν 10,81 δισ. «νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές», μειωμένες κατά 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά την οποία είχαν διαμορφωθεί 11,38 δισ. ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τον λόγο αυτό οι εισπράξεις της περιόδου 1/1/2015-30/9/2015 έναντι «νέων ληξιπροθέσμων οφειλών», οι οποίες ανέρχονται σε 1,28 δισ. παρουσιάζουν μείωση κατά 6,0% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους, οι οποίες υπολογίζονται σε 1,36 δισ.

To υπουργείο υπενθυμίζει ακόμη ότι «μετά τα capital controls, το Δημόσιο δεν μπορεί να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, λόγω της "αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών" η οποία δόθηκε με την υπ’ αριθ. 49214/21.7.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση».

Και τονίζει:

Παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015, συγκριτικά με τα άλλα χρόνια, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερόμενοι δυσμενείς παράγοντες, συνεχίζεται με στρατηγικό σχέδιο και ρεαλιστικούς στόχους η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα δύσκολου προβλήματος των ληξιπροθέσμων οφειλών.