Τα κριτήρια επιλογής των 500 υπαλλήλων οι οποίοι θα μετακινηθούν από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ορίζει με απόφασή του ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος

Την ίδια ώρα, βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα η διαδικασία επιλογής των καυτών 3.500 υποθέσεων οι οποίες επίσης θα πρέπει να μεταφερθούν από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

Η απόφαση του κ. Τσακαλώτου ορίζει ότι τα κριτήρια επιλογής για τους 350 έμπειρους ή πιστοποιημένους ελεγκτές και είναι τα εξής: 

- Η σύνδεσή τους με τις μεταφερόμενες υποθέσεις από την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

- Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

- Η εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα μεγαλύτερη των πέντε ετών.

- Πέντε έτη υπηρεσίας τουλάχιστον έως τη συνταξιοδότηση.

- Η μη ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης σε οποιοδήποτε στάδιο.

- Η μη ύπαρξη μακροχρόνιας απουσίας.

Τα κριτήρια επιλογής για τους υπόλοιπους 150 υπαλλήλους είναι:

- Η ύπαρξη ελεγκτικής εμπειρίας από 1-5 έτη.

- Η πενταετής υπηρεσία και μη συμπλήρωση τριακονταετούς υπηρεσίας.

- Η μη ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης σε οποιοδήποτε στάδιο.

- Η μη ύπαρξη μακροχρόνιας απουσίας.