Σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, που κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπάρχει το ενδεχόμενο χρεοκοπήσει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. 

Όπως ανακοίνωσε το ΔΝΤ η πετρελαιοπαραγωγός χώρα αναμένεται να παρουσιάσει έλλειμμα στον προϋπολογισμό της της τάξης του 21,6% του ΑΕΠ το 2015 και 19,4% το 2016, με το Ταμείο να ζητάει επειγόντως περικοπές. 

Κατά το ΔΝΤ, δύο είναι οι βασικοί λόγοι αστάθειας που θα υπονομεύουν την προοπτική της Σαουδικής Αραβίας και γενικότερα των χωρών της περιοχής: Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Ο τελευταίος παράγοντας, είναι και ο λόγος που η οικονομία του βασιλείου βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, καθώς οι εξαγωγές πετρελαίου καλύπτουν το 80% των εσόδων του. Αυτό το γεγονός μάλιστα αναγκάζει την κυβέρνηση να προχωρήσει σε περικοπές, να καθυστερήσει σχέδια υποδομών και να πουλήσει κρατικά ομόλογα.