Με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας περιγράφει τα βήματα για την επιστροφή στην ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε ο υπουργός στη Βουλή, τα ενταγμένα στους τελευταίους αναπτυξιακούς νόμους, αλλά μη αποπληρωμένα επενδυτικά σχέδια αριθμούν τα 6.300 και το ύψος των συμβασιοποιημένων ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Δημοσίου ανέρχεται συνολικά στα 5,7 δισ. ευρώ. 

«Η ιδιαίτερα βεβαρημένη αυτή κατάσταση, η οποία εις ολόκληρον κληροδοτήθηκε στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, πρόκειται να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και κατά το δυνατόν άμεσα», αναφέρει ο κ. Σταθάκης.

Η επιστροφή στην ανάπτυξη θα επιτευχθεί σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη

  • με την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, προκειμένου να υπάρξει επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων. «Οι συμφωνίες που έχουμε για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και για την έναρξη του ΕΣΠΑ 2013-2020 μαζί με τις δύο θετικές διευκολύνσεις που έγιναν ειδικά για την Ελλάδα, δηλαδή η υποκατάσταση του 5% της εθνικής συμμετοχής με ευρωπαϊκούς πόρους και η αύξηση της προκαταβολής για το επόμενο ΕΣΠΑ από 7% σε 14%, διασφαλίζουν 4,5 δισ. ευρώ για τους επόμενους τρεις μήνες για την ελληνική οικονομία», εξηγεί στο σημείο αυτό ο κ. Σταθάκης.
  • στην επίτευξη του στόχου επιστροφής στην ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα συμβάλουν και οι πρωτοβουλίες και οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με την EBDR και με άλλους διεθνείς οργανισμούς για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας
  • με την ενεργοποίηση νέων εργαλείων που θα διασφαλίσουν την επάρκεια της χρηματοδότησης μέσω του αναπτυξιακού νόμου. «Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να κλείσουν οι εκκρεμότητες του παλαιού αναπτυξιακού νόμου ο οποίος άφησε αρκετά προβλήματα προς επίλυση», επισημαίνει ο υπουργός Οικονομίας.
  • με την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία θα αποτελέσει το βασικό ενδιάμεσο χρηματοδοτικό εργαλείο για την κινητοποίηση πόρων από το πακέτο Γιούνκερ προς τις ΜμΕ.

«Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η ελληνική οικονομία θα πρέπει να στραφεί σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας έτσι το υψηλού επιπέδου υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό», υπογραμμίζει επίσης ο Γιώργος Σταθάκης ενώ, όσον αφορά ειδικότερα τον αναπτυξιακό νόμο, ενημερώνει ότι η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά και τον αναπροσανατολισμό και ανασυγκρότηση του ελληνικού παραγωγικού συστήματος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής έχουν συσταθεί επιτροπές τόσο για την αξιολόγηση των παλαιών νόμων όσο και για την πρόταση νέων ιδεών για το νέο επενδυτικό πλαίσιο. Παράλληλα, Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση ενώ έχει επιπλέον γίνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων οι οποίες είναι σε στάδιο επεξεργασίας.