Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας που αφιερώνεται στα νεαρά κορίτσια, το ΙΚΕΑ Foundation ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με την οποία στοχεύει να δώσει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης σε 1 εκατομμύριο μη προνομιούχες γυναίκες στην Ινδία.

Το μοναδικό αυτό πρόγραμμα, θα διαρκέσει 3 χρόνια και θα υλοποιηθεί από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme (UNDP), τη συμβουλευτική εταιρεία Xyntéo και το Ίδρυμα Ανάπτυξης της Ινδίας (IDF). Το πρόγραμμα έχει λάβει και την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών της Ινδίας.

Στην Ινδία, ανάμεσα στο 2005 και το 2010, έχει παρατηρηθεί μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Οι πρόσφατες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δείχνουν ότι το ΑΕΠ της Ινδίας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 27%, αν ο αριθμός των εργαζομένων γυναικών αυξανόταν στο ίδιο επίπεδο με αυτό των ανδρών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της βελτίωσης της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού των γυναικών, το πρόγραμμα έχει 3 στόχους:

• να δημιουργήσει ένα θετικό αντίκτυπο στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων,

• να δοκιμαστεί και να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο μοντέλο συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των γυναικών καθώς και στις καταγεγραμμένες ανάγκες του ιδιωτικού τομέα,

• να δημιουργηθεί ένας θεσμός που θα συνδέει την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη.

Ο Per Heggenes, Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΚΕΑ Foundation, δήλωσε σχετικά: «Πιστεύουμε ότι οι γυναίκες μπορούν να γίνουν σημαντικοί καταλύτες στη αλλαγής της ζωής των παιδιών τους, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα. Στηρίζοντας τις γυναίκες, μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία των παιδιών, την εκπαίδευση και το μέλλον τους – και αυτό είναι καλό για όλους στην Ινδία».

Το τριετές πρόγραμμα με προϋπολογισμό περίπου 16 εκατ. ευρώ, θα επικεντρωθεί στην Καρνατάκα, Μαχαράστρα, Τελανγκάνα, και στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση της εργασίας για τις γυναίκες, δεσμεύοντας τις επιχειρήσεις για την προσφορά ευκαιριών απασχόλησης καθώς και επιχειρηματικότητας. Θα κινητοποιήσει τις γυναίκες να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Επιπλέον, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις προσδοκίες των γυναικών και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυβέρνηση της Ινδίας, η οποία έχει εισάγει μια σειρά από πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χώρα. Επαινώντας την Κυβέρνηση της Ινδίας για τη μακροχρόνια αναπτυξιακή πολιτικής κατάρτισης, ο Yuri Afanasiev, συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών και μόνιμος αντιπρόσωπος των UNDP δήλωσε: «Η συνεργασία έχει στόχο να καταδείξει τη δύναμη της συνεργασίας στη βοήθεια των γυναικών να γίνουν οικονομικά αυτάρκεις, αντιμετωπίζοντας τις προσδοκίες των νέων γυναικών, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και την κατάρτιση που θα παρέχεται από εκπαιδευτικά κέντρα της χώρας».

Μελέτη που εκπονήθηκε από το UNDP υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα της κατάρτισης των γυναικών στην Ινδία. Σύμφωνα με τη μελέτη, μεταξύ 10% έως 23% των γυναικών κατέχουν επαγγελματικά διπλώματα ή πιστοποιητικά. Επιπλέον, το 45% των γυναικών στο Hyderabad, και το 70% στην Περιφέρεια της Πρωτεύουσας πιστεύουν ότι στερούνται των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να διαχειριστούν με επιτυχία τις επιχειρήσεις. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα εντόπισαν και άλλα εμπόδια, όπως η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης. Ακολουθούν το κόστος και η ποιότητα της εκπαίδευσης, η διαθεσιμότητα των ευκαιριών απασχόλησης και τέλος, οι περιορισμοί στην καθημερινή μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας και γενικά οι αυστηροί κανόνες εργασίας.

Ο Ashish Bhatt, Διευθύνων Σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Xyntéo, δήλωσε σχετικά: «Αυτό το πρόγραμμα προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι γυναίκες της Ινδίας – το μεγαλύτερο ανεκμετάλλευτο δυναμικό της χώρας – θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πραγματικές δεξιότητες και να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Αυτού του είδους οι συνεργασίες, αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής της Xyntéo που είναι να επαναφέρουμε την ανάπτυξη μαζί με τους εταίρους μας. Είμαστε περήφανοι για το ρόλο που θα παίξει αυτή η συνεργασία στην κατανόηση των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας».


TAGS