Αύριο Τρίτη θα γίνει η έκδοση δεκαετούς ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ανακοινώθηκε, επίσης, η πρόσκληση προς τους κατόχους υφιστάμενων ευρωομολόγων για ανταλλαγή τους με ομόλογα της νέας έκδοσης της Δημοκρατίας. Πρόκειται για δύο ομόλογα που λήγουν το 2020 και ένα που λήγει το 2019.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» της Κύπρου η διάρκεια της έκδοσης υπολογιζόταν σε 7,5-10 χρόνια λόγω του ότι σε εκείνη την περίοδο λήξης το χρέος που έληγε ήταν χαμηλό.

Ωστόσο, επειδή συνήθως όσο μεγαλύτερη έκταση έχει μία έκδοση τόσο μεγαλύτερο το κόστος της υπήρχαν ενδοιασμοί κατά πόσο θα είχε δεκαετή διάρκεια. Τελικά φαίνεται πως από τις επαφές που έκαναν οι σύμβουλοι της έκδοσης διαφάνηκε πως το πιο πρόσφορο έδαφος από πλευράς επενδυτών αφορούσε έκδοση δεκαετούς διάρκειας. Με αυτό τα δεδομένα το κόστος της έκδοσης ενδεχομένως να κυμαίνεται μεταξύ 3,5% και 4%.

Σημαντική επίσης κρίνεται και η απόφαση για ανταλλαγή ομολόγων της νέας έκδοσης με ομόλογα που λήγουν τη διετία 2019-2020

Η ανταλλαγή των παλιών ομολόγων με νέα θα μπορεί να γίνει μέχρι τις 3.45 το απόγευμα (ώρα Λονδίνου) αύριο οπόταν και ανοίγουν οι προσφορές για το ομόλογο. Όσον αφορά την ανταλλαγή ομολόγων με τα καινούργιο δεν υπάρχει ελάχιστο αποδεκτό όριο.