Η αξία του αποθέματος ελληνικών επενδύσεων στην Πολωνία ανερχόταν στο τέλος του 2014 στα 35,3 εκατ. ευρώ. 

Καθώς, όμως, οι περισσότερες ελληνικές επενδύσεις στην Πολωνία έχουν πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικών εταιρειών, υπολογίζεται ότι η πραγματική αξία των επενδύσεων επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Βαρσοβία και υπογραμμίζεται ότι στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 40 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. Σε αυτές συγκαταλέγονται:

 • Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί επισήμως με ελληνικά κεφάλαια από τις μητρικές τους εταιρείες στην Ελλάδα
 • Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί με κεφάλαια εταιρειών που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, ανήκουν όμως σε ελληνικούς ομίλους.
 • Ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ιδρυθεί από δραστηριοποιούμενους στην Πολωνία Έλληνες πολίτες.
 •  

Ως προς την κλαδική κατανομή των ελληνικών επενδύσεων, υπενθυμίζεται ότι από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις:

 • 5 δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας
 • 3 στον τομέα της βιοτεχνίας
 • 1 στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • 2 στις κατασκευές
 • 1 στις τηλεπικοινωνίες
 • 12 στις υπηρεσίες (Ναυτιλιακές, Τυχερών Παιγνίων, Πληροφορικής, Εκπαίδευσης, μεταφορών, Χρηματοοικονομικές και Νομικές) και
 • 18 στον τομέα του εμπορίου (τρόφιμα, φρούτα/λαχανικά, προϊόντα προσωπικής περιποίησης, μάρμαρα, πλαστικά, καυστήρες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, βιομηχανικά ψυγεία, φωτιστικά, βιομηχανικές μμπαταρίες).