Μέχρι και το 60% του μισθού τους καλούνται να καταβάλλουν σε φόρους και εισφορές οι μισθωτοί, αναφέρει ο ΣΕΒ.

Όπως τονίζεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του Συνδέσμου, μισθωτός με μικτές αποδοχές ύψους 2.400 ευρώ το μήνα (ποσό που είναι κατά 67% μεγαλύτερο από τον μέσο μισθό) και δύο παιδιά πληρώνει το 60% του μισθού σε φόρους και εισφορές, ποσοστό σχεδόν 20% μεγαλύτερο από τις εισφορές στη Γερμανία και 70% περισσότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Αντίστοιχα, για μισθωτό με μέσες μικτές αποδοχές 1.440 ευρώ το μήνα, η Ελλάδα έχει υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό των μισθών σε σύγκριση με Ολλανδία, Φινλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, ενώ μόνο τρεις χώρες έχουν αισθητά υψηλότερες εισφορές από τις ελληνικές, συνεχίζει ο ΣΕΒ.

Όπως τονίζεται στο εβδομαδιαίο δελτίο, η γραφειοκρατία στις χώρες που έχουν αντίστοιχα υψηλές εισφορές είναι μικρότερη, ενώ δεν υπάρχουν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων, ούτε και  πολιτική αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των αγορών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι προτάσεις για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κρίνονται στη σημερινή συγκυρία ανεδαφικές, καθώς θα επιτείνουν την ύφεση οδηγώντας σε αύξηση της ανεργίας, ενώ επαναλαμβάνει ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι γενναιόδωρο για το Δημόσιο, καθώς η αναλογία των συντάξεων του Δημοσίου στις συνολικές δαπάνες είναι αισθητά μεγαλύτερη της συμμετοχής των συνταξιούχων του Δημοσίου στο σύνολο των συνταξιούχων.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα μετέχουν παραδοσιακά δυσανάλογα στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.