ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΠΕ: Στο 0,3% η ύφεση για το 2015

Δημοσίευση 29 Οκτωβρίου 2015, 20:09 / Ανανεώθηκε 29 Οκτωβρίου 2015, 20:09
ΚΕΠΕ: Στο 0,3% η ύφεση για το 2015
Facebook Twitter Whatsapp

Στο 0,3% τοποθετεί την ύφεση για το 2015 το Κέντρο  Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Στο 0,3% τοποθετεί την ύφεση για το 2015 το Κέντρο  Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Όπως προκύπτει από την  τετραμηνιαία έκθεση του ΚΕΠΕ, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 εκτιμάται στο -1,6%, με τις επιμέρους προβλέψεις για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο να κυμαίνονται στο -1,5% και -1,7%, ως προς τις αντίστοιχες περιόδους του 2014.

Η εν λόγω πρόβλεψη, όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ, αντανακλά την επιδείνωση των συνθηκών στην εγχώρια οικονομία και την επιστροφή σε αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μετά από την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 1,0% στο πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία.

Ως αποτέλεσμα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το 2015 προσεγγίζει σύμφωνα με τις προβλέψεις το -0,3%, εκτίμηση που παραπέμπει σε αρνητική μεταστροφή του οικονομικού κλίματος εντός του έτους και επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς ήπιας ύφεσης.

Οι εκτιμώμενοι ρυθμοί μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, όπως αναφέρεται, αντανακλούν τις κύριες πτυχές των πρόσφατων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, η διαφαινόμενη αντιστροφή των ανοδικών τάσεων που χαρακτήριζαν τα προηγούμενα τρίμηνα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε λόγω της παραμονής σε εκκρεμότητα του ζητήματος του Οικονομικού Προγράμματος Στήριξης και γενικότερα της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως υποστηρίζει το ΚΕΠΕ, η ομαλή εξέλιξη στη ροή του προγράμματος εξασφάλιζε τη σταδιακή εξισορρόπηση σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, την προοδευτική ενίσχυση του εγχώριου οικονομικού κλίματος και την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας. Η μεταβολή στις εν λόγω συνθήκες, ιδιαίτερα σε μία μεταβατική χρονική περίοδο, οδήγησε στην αναστροφή των ευνοϊκών τάσεων και την ανάσχεση της δυναμικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι οι προβλέψεις δεν ενσωματώνουν στατιστική πληροφόρηση που αποτυπώνει τις συνθήκες μετά την επιβολή της τραπεζικής αργίας και των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και ως εκ τούτου δεν απεικονίζουν τις τυχόν επιπτώσεις αυτής της σημαίνουσας αρνητικής διαταραχής στο εσωτερικό της οικονομίας.

Η εκτιμώμενη πορεία του πραγματικού ΑΕΠ στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 και, συνεπώς, στο σύνολο του έτους, υπογραμμίζεται ότι δύναται να είναι δυσμενέστερη ή ευνοϊκότερη από την προβλεπόμενη, ανάλογα με το ρόλο που έχουν ήδη διαδραματίσει ή αναμένεται να διαδραματίσουν συγκεκριμένοι παράγοντες.