Νέα κλιμάκια και  συντελεστές φορολόγησης αλλά και αφορολόγητο, καθιερώνει για τα ενοίκια από το 2016 το Υπουργείο Οικονομικών με βάση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωσης του. 

Μετά την απόσυρση, πριν από 20 ημέρες από τη Βουλή της σχεδιαζόμενης αύξησης του συντελεστή στη φορολόγηση των ενοικίων (από το 11% στο 15% για εισοδήματα από ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο και από 33% στο 35% για εισοδήματα από 12.001 και άνω), οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μισθώματα από κατοικίες η επαγγελματικούς χώρους θα κληθούν ωστόσο από τη νέα χρονιά να καταβάλουν περισσότερο φόρο στο δημόσιο. 

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο μελετάται η καθιέρωση αφορολογήτου 3.000 ευρώ για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και η θέσπιση τριών νέων συντελεστών που θα αντιστοιχούν σε ανάλογα κλιμάκια. Η φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια  θα είναι αυτοτελής και προοδευτική και δεν θα προσμετράται στα άλλα εισοδήματα του ιδιοκτήτη ακινήτων (π.χ από μισθούς η συντάξεις) όπως αρχικά σχεδιαζόταν.Ειδικότερα για εισοδήματα από 3.000 ευρώ έως τα 12.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης θα οριστεί στο 15%, για το τμήμα από 12.001-60.000 ευρώ στο 30%,και για το τμήμα άνω των 60.001 ευρώ στο 45%. 

Αναφορικά με τα μη εισπραττόμενα ενοίκια ο ιδιοκτήτης ακινήτων δεν θα μπορεί πλέον να τα εκχωρεί στην εφορία. Ωστόσο αναζητείται τεχνικός τρόπος ώστε να μην φορολογείται για εισοδήματα από μισθώματα που δεν εισπράττει..