Την ικανοποίησή της για τα αποτέλεσμα στην άσκηση Συνολικής Αξιολογήσεως που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζει η Alpha Bank.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Τράπεζας, μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών, η Alpha Bank έχει το καλύτερο αποτέλεσμα στο AQR (αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού) και τον υψηλότερο Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) μετά το AQR, που ανέρχεται σε 9,64%.

Επίσης, έχει τον υψηλότερο Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) για το βασικό σενάριο, που ανέρχεται σε 8,98%, τον υψηλότερο Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) για το δυσμενές σενάριο, που ανέρχεται σε 2,10% καθώς και τη χαμηλότερη κεφαλαιακή ανάγκη στο βασικό σενάριο, μόλις 263 εκατ. ευρώ.

Τέλος έχει τη δεύτερη χαμηλότερη κεφαλαιακή ανάγκη στο δυσμενές σενάριο, χωρίς να έχει το «μαξιλάρι» των 940 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών που είχε αποπληρώσει πέρυσι.