Ενστάσεις για την επιτυχία του προγράμματος της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών εκφράζει ο διεθνής οίκος, Moody's.

O οίκος χαρακτηρίζει ως «credit negative» για τους ομολογιούχους τις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 14,4 δισ. ευρώ των ελληνικών τραπεζών εξαιτίας του κινδύνου bail in.

Υπενθυμίζεται ότι τα stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ανακοινώθηκαν το Σάββατο έδειξαν πως οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια ύψους 14,4 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους ως αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί φέτος λόγω των πολιτικών εξελίξεων.

Έτσι, οι τράπεζες θα στραφούν πρώτα στους ιδιώτες επενδυτές για να καλύψουν το κεφαλαιακό κενό, και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα συμπληρώσει το υπόλοιπο ποσό που οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να αντλήσουν από την αγορά, κάτι που θα ενεργοποιήσει και το bail in για τους ομολογιούχους. Το ΤΧΣ θα αξιοποιήσει τα 25 δισ. ευρώ από το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας των 86 δισ. ευρώ για να συμμετέχει στην έκδοση νέων μετοχών και CoCos από τις τράπεζες.

Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν μπορεί υπό το δυσμενές σενάριο να αντλήσει ολόκληρο το ποσό από ιδιώτες και χρειαστεί τη συμμετοχή του ΤΧΣ, τότε το bail in θα ενεργοποιείται κατά σειρά επί των προνομιούχων μετοχών, τους υβριδικούς τίτλους καθώς και τα ομόλογα μειωμένης και κύριας εξασφάλισης.

«Εκτιμούμε ότι οι τίτλοι αυτοί στις τέσσερις τράπεζες ανέχονται σε περίπου 6,6 δισ. ευρώ και μπορούν να μειώσουν την ανάγκη της κρατικής συμμετοχής. Σε αυτή την ανακεφαλαιοποίηση πάντως δεν περιμένουμε να επηρεαστούν οι καταθέσεις των πελατών, όπως κατέστη γνωστό και από την ανακοίνωση του Eurogroup τον Αύγουστο» τονίζει η έκθεση.

Ο οίκος επαναλαμβάνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα δυσκολευτούν πολύ να αντλήσουν όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές τους επόμενους δυο μήνες, και πως είναι εξαιρετικά πιθανή η εφαρμογή του bail in, σημειώνοντας ότι τρεις τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει σε προαιρετική δημόσια προσφορά για ανταλλαγή τίτλων, προκειμένου να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση. Οι τράπεζες προσέφεραν στους ομολογιούχους να ανταλλάξουν τους τίτλους τους είτε με μετρητά σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές, ή με κοινές μετοχές, στο πλαίσιο των ΑΜΚ που θα υλοποιηθούν.

Αυτές οι προαιρετικές ανταλλαγές υποδηλώνουν σημαντικές εκτιμώμενες απώλειες άνω του 50% για τους κατόχους ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, που συνάδουν με την αξιολόγηση C που η Moody's δίνει στα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης και των τεσσάρων τραπεζών, σημειώνεται.

Ο οίκος αξιολογεί και τις τέσσερις τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha) με Caa3 και αρνητικό outlook.