Αισιόδοξη για την πορεία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εμφανίζεται η πρόεδρος της ΕΕΤ Λούκα Κατσέλη.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που ξεκινάει σήμερα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την εθνική μας οικονομία» τονίζει η κ. Κατσέλη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και συνεχίζει: 

Δίνει το έναυσμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης χιλιάδων καταθετών προς το τραπεζικό σύστημα, την επιστροφή των καταθέσεων και την άρση των περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων. Μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με πολύ πιο αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο, αντιλαμβανόμενες τις τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις, το μείζον πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κατά την πρόεδρο της ΕΕΤ, «οι τράπεζες θα μπορέσουν να επανέλθουν στο βασικό τους ρόλο, που είναι η διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με τη χρηματοδότηση νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιώσιμων επενδυτικών και  επιχειρηματικών σχεδίων, ώστε να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα και να στηριχθούν επενδύσεις, που θα συμβάλουν στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας».

«Συνεπώς, για της Ελληνικές Τράπεζες, η ανακεφαλαιοποίηση έχει ουσιαστικό κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό χαρακτήρα» καταλήγει η κ. Κατσέλη.