Στην πώληση του 100% της συμμετοχής της στην τουρκική Finansbank αποφάσισε να προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας.

«Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόθεσή της να προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με την πώληση, η ΕΤΕ σκοπεύει να καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΤΕ, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης ανέφερε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ότι οι εργασίες για την πώληση είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο οι ανάγκες της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 1,576 δισ. ευρώ ενώ με βάση το δυσμενές σενάριο στα 4,6 δισ. ευρώ.

Η αγορά της Τουρκίας αποτελεί το 72% των εργασιών του Ομίλου της ΕΤΕ στο εξωτερικό, με τα υπόλοιπα δανείων της να διαμορφώνονται στα περίπου 17 δισ. ευρώ.

Σχετικά με τις συνεχιζόμενες επαφές της Τράπεζας με τις εποπτικές αρχές και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ETE έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της μία παρουσίαση στην οποία συνοψίζονται οι υποβαλλόμενες δράσεις του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων. Η εν λόγω παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης την επικαιροποίηση των μεσοπρόθεσμων στόχων της τράπεζας.