Σε στρατηγική συμμαχία προχωρούν η Ernst & Young και το LinkedIn.

H ελεγκτική εταιρεία και η ιστοσελίδα επαγγελματικής δικτύωσης συνεργάζονται προκειμένου να προσφέρουν από κοινού υπηρεσίες, επιτρέποντας σε περισσότερες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις καινοτόμες τεχνικές πωλήσεων, για να ενδυναμώσουν την πρόσβασή τους στην αγορά.

Η αποκλειστική συνεργασία θα επεκτείνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα φέρει στην αγορά, σε παγκόσμια κλίμακα, τεχνολογίες αιχμής στις πωλήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων και στην ανάλυση δεδομένων (data analytics).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκτεταμένη τεχνογνωσία της ΕΥ στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και η παγκόσμια εμβέλειά της, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα και το δίκτυο του LinkedIn με περισσοτέρους από 400 εκατομμύρια επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, μπορούν να μεταμορφώσουν αποτελεσματικά τη διαχείριση πελατών. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι δύο οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν στενότερες και πιο αποδοτικές σχέσεις με τους πελάτες τους, μέσα από τη χρήση ανάλυσης δεδομένων.

Αυτή η στρατηγική σχέση θα οδηγήσει στη συνεργασία για την από κοινού δημιουργία λύσεων και υπηρεσιών.

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση, παγκοσμίως, στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μία βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες.