Σήμερα, Πέμτπη, αναμένεται να καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα για το τρίτο τρίμηνο του έτους στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση μέχρι 4 Σεπτεμβρίου και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η πληρωμή αφορά 643.290 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 223.481.455,65 ευρώ.