Ανακεφαλαιοποίηση άμεσα με ευθύνη και πόρους των δανειστών, με αναπλήρωση των απωλειών τους λόγω «κουρέματος» και μνημονιακών πολιτικών, προτείνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ δημοσιεύει σε ανακοίνωσή της οκτώ προτάσεις για τη σωτηρία των Ταμείων και την εγγύηση των συντάξεων καθώς το ασφαλιστικό μας σύστημα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα ένα μεταβατικό πρόγραμμα που θα απέτρεπε την κατάρρευση του ασφαλιστικού και θα διατηρούσε τα σημερινά (μειωμένα έστω) επίπεδα συντάξεων, πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω οκτώ άμεσα και επιτακτικά μέτρα:

- Την ακύρωση του «ποσοτικού στόχου» του τρίτου Μνημονίου για μείωση της κρατικής δαπάνης για τις συντάξεις για τα έτη 2015-2016 ύψους 2,3 δισ. ευρώ με άμεση γνωστοποίηση στους δανειστές. Καμία μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Η συνομολόγηση του στόχου αυτού από την κυβέρνηση της Αριστεράς, σε συνθήκες κατάρρευσης των Ταμείων λόγω «κουρέματος» και μνημονιακών πολιτικών επιβεβαιώνει πανηγυρικά τον ισχυρισμό για αποτυχημένες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές.

- Την αναστολή της ψήφισης κάθε νέας ρύθμισης συνταξιοδοτικού περιεχομένου (αναδρομικός επανυπολογισμός των συντάξεων, προϋποθέσεις θεμελίωσης, ύψος συντάξεων, ύψος εισφορών, όρια ηλικίας κ.ά.).

- Την άμεση κατάργηση των νόμων 3863/2010, 3865/2010, 4093/2012, 4336/2015 και 4337/2015 με ταυτόχρονη ανάκληση όλων των εγκυκλίων και των υπουργικών αποφάσεων που τους εξειδικεύουν, αφού οδηγούν στην εξαΰλωση της κύριας και της επικουρικής σύνταξης και τις αντικαθιστούν με τη «βασική» ή «εθνική» (με ρήτρα φτώχειας) και την «αναλογική» ή «ανταποδοτική» (πιθανώς με ρήτρα εισοδήματος ή περιουσίας).

- Την τυπική ακύρωση (κατά τον τύπο που θεσπίστηκαν) και τη ρητή αναστολή (στον βαθμό που ήδη εφαρμόζονται) της εφαρμογής όλων των «ασφαλιστικών ρητρών» που περιλαμβάνονται στους παραπάνω νόμους και ειδικότερα την ακύρωση:

  • της «ρήτρας μηδενικής εγγύησης» ή της «μη εγγύησης» από το κράτος των επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ,
  • της «ρήτρας μερικής εγγύησης των κύριων συντάξεων» (βασικής μέχρι του ποσού των 360 ευρώ ή 384 ευρώτης «εθνικής», σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του υπουργού Εργασίας),
  • της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» για τα Επικουρικά Ταμεία,
  • της «ρήτρας βιωσιμότητας» για τα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και
  • της «ρήτρας θανάτου» του άρθρου 42 ν. 4052/2012.

- Την άμεση επιστροφή με ευθύνη και πόρους των ιδίων των δανειστών των 26 δισ. ευρώ που έχουν απωλέσει μέχρι σήμερα τα Ταμεία με το «κούρεμα» των αποθεματικών στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.

- Την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών Ταμείων με ευθύνη και πόρους των δανειστών, τουλάχιστον κατά 40- 45 δισ. ευρώ για τις απώλειες λόγω μνημονιακών πολιτικών την περίοδο 2010-2015.

Πιο συγκεκριμένα, για τις απώλειες από:

  • την αύξηση της ανεργίας κατά 17 μονάδες μέχρι σήμερα, με κάθε μία μονάδα να αφαιρεί κατ’ έτος τουλάχιστον 320 εκατ. ευρώ σε εισφορές από το σύστημα,
  • τη μείωση των μισθών πάνω από 25 μονάδες, με κάθε μία από τις οποίες να αφαιρεί 150 εκατ. ευρώ σε εισφορές κατ’ έτος από το σύστημα.
  • τη δραστική περικοπή της κρατικής επιχορήγησης προς τα Ταμεία κατά 1,3 δις € για το έτος 2012, κατά 1,4 δισ. ευρώ περίπου για το 2013, κατά 2,1 δισ. ευρώ για το 2014, κατά 1 δισ. ευρ'ω (συν 450 εκατ. ευρώ) περίπου για το 2015 και 1,8 δισ. ευρώ για το 2016.
  • τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1% και των εργατικών εισφορών κατά 4% που στερούν σωρευτικά από τα Ταμεία κατ’έτος 1,2 δισ. ευρώ και
  • την κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ των Ταμείων Επικούρησης που στερεί 700 περίπου εκατ. ευρώ κατ’έτος από το σύστημα.

Εξάλλου, ο κατώτατος μισθός των 586 και 510 ευρώ για τους πάνω και κάτω των 25 ετών αντίστοιχα, οι προσωρινές μορφές απασχόλησης της νεανικής «ευελιξίας» και τα πεντάμηνα των ΕΣΠΑ των 490 και 427 ευρώ αντίστοιχα, η έκρηξη της ανασφάλιστης και «μαύρης» εργασίας, η γενίκευση της εργασιακής ευελιξίας, η εκτεταμένη ατυπία στο μεγάλο τμήμα των εργασιακών σχέσεων στερούν κατ’έτος 2 δις € από το σύστημα.

Όλες οι παραπάνω συνέπειες του Μνημονίου συναθροιζόμενες, έχουν στερήσει μέχρι σήμερα από το ασφαλιστικό μας σύστημα πόρους ύψους πάνω από 70 δισ. ευρώ.

Γι’ αυτό σήμερα μπορούμε ανεπιφύλακτα να ισχυριστούμε ότι το Μνημόνιο έδωσε τη χαριστική βολή στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.

Κάθε συζήτηση για μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος σήμερα προϋποθέτει την άμεση αναπλήρωση των αποθεματικών των Ταμείων κατά τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ, ποσό που στερήθηκαν από το «κούρεμα»και από τις άμεσες και έμμεσες μνημονιακές παρεμβάσεις.

- Τη συγκρότηση Ανεξάρτητης Επιτροπής Αποτίμησης των επιπτώσεων των Μνημονίων στα οικονομικά των Ασφαλιστικών Ταμείων κατά την περίοδο 2010-2015.

Εξάλλου η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το «κούρεμα» των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων και την καταστροφική επίδραση των εφαρμοζομένων πολιτικών στο συνολικό ασφαλιστικό σύστημα, που -κατά την αντίληψή της ως Αντιπολίτευση- αποτελεί την πιο άμεση και χαρακτηριστική περίπτωση λεηλασίας της περιουσίας της ελληνικής Εργατικής Τάξης που έχει συντελεστεί στην ιστορία του Ασφαλιστικού!

Παρεμπιπτόντως πρέπει να εξεταστούν με πνεύμα διαχρονικής δικαιοσύνης όλες οι αποφάσεις διαχείρισης των αποθεματικών τους και της διάθεσής τους για άλλους, αλλότριους από τον προορισμό τους, σκοπούς

- Τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής ανεξάρτητων φορέων και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την υποβολή βιώσιμης πρότασης για το Ασφαλιστικό εντός τετραετίας, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος.

Μια τέτοια ρεαλιστική, ειλικρινής, πατριωτική και επανορθωτική προσέγγιση δεν χρειάζεται τις Εκθέσεις διαφόρων συστημικών Επιστημονικών Ινστιτούτων, Επιτροπών και «ανεξάρτητων» επιστημόνων, που σχεδιάζουν «λύσεις» για το Ασφαλιστικό υποβαθμίζοντας ή προσπερνώντας ως μη υπάρχουσες τις καταστροφικές για τα Ταμεία πολιτικές των Μνημονίων.

Η κοινή γνώμη δεν πείθεται από αυτές τις... ιστορικές και... επιστημονικές α- συνέχειες για να συναινέσει στην αναγκαιότητα του περαιτέρω ακρωτηριασμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Το μεταβατικό αυτό πρόγραμμα διάσωσης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος πρέπει να προωθηθεί άμεσα και να στηριχθεί από όλους (πολιτικά κόμματα, Συνδικάτα, Πανεπιστήμια, ανεξάρτητους επιστήμονες). Η αποτροπή της κατάρρευσής του είναι υπόθεση εθνική. Αφορά όλους μας, τις σημερινές και μελλοντικές γενεές. Αν δεν το πράξουμε, το σύστημα μεσοπρόθεσμα θα κινδυνεύσει και οι συντάξεις ΔΕΝ θα είναι στο άμεσο μέλλον εγγυημένες».