Νέα τεστ αντοχής (stress tests) θα πραγματοποιήσει η ΕΚΤ το πρώτο τρίμηνο του 2016, στα οποία θα συμμετάσχουν 53 τράπεζες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα άσκηση δεν αφορά τις ελληνικές τράπεζες για τις οποίες τα σχετικά αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο.

Το ενεργητικό των τραπεζών που θα συμμετάσχουν αντιστοιχεί σε ποσοστό ανώτερο του 70% του συνόλου των ευρωπαϊκών στοιχείων ενεργητικού (assets), σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ.

Από τις 54 τράπεζες που θα συμμετάσχουν, οι 39 είναι τράπεζες κρατών - μελών της Ευρωζώνης.

Τα αποτελέσματα των stress tests αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές του γ' τριμήνου του 2016.