Ουσιαστικό και κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θεωρεί ο Fitch την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν είναι αρκετή.

Πιο αναλυτικά, σε έκθεσή του, ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως τα 14,4 δισ. ευρώ είναι ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της δυνατότητας απορρόφησης ζημιών, αλλά δεν θα είναι -από μόνη της- αρκετή για να εξασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Σύμφωνα με τον Fitch, η βιωσιμότητα του τραπεζικού κλάδου θα παραμείνει αδύναμη μέχρι να αντιμετωπιστούν βαθύτερα δομικά προβλήματα. «Οι τράπεζες διακρατούν ιδιαίτερα υψηλό όγκο προβληματικών δανείων και οι χρηματοδοτικές δομές υποφέρουν από ανισορροπίες», σημειώνεται στην έκθεση.

Όπως αναφέρει ο οίκος, τα stress tests δείχνουν ότι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες διακρατούν 112 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE). Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο 63% του ΑΕΠ, καθιστά δύσκολη την ανάκτηση, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση.

«Οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις στο πτωχευτικό πλαίσιο ίσως βελτιώσουν την ανάκτηση. Οι προβλέψεις για τα NPEs βελτιώθηκαν αλλά παραμένουν χαμηλές, στο 53% ή και χαμηλότερα, δεδομένης της συνεχής πτώσης της αξίας των collaterals, αναφέρεται.

Επιπρόσθετα, οι ελληνικές τράπεζες, γράφει η έκθεση εξαρτώνται πολύ από την κεντρική τράπεζα για τη χρηματοδότησή τους, δεδομένης της εκροής καταθέσεων 116 δισ. ευρώ από το 2009 και μετά, εκ των οποίων τα 43 δισ. ευρώ τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Η συμπεριφορά των πελατών παραμένει πολύ «ευαίσθητη» σε πολιτικές εξελίξεις και πιστεύουμε ότι θα πάρει χρόνο πριν η εμπιστοσύνη επιστρέψει στον τραπεζικό τομέα σε βαθμό που θα επιτρέψει την άρση των capital controls, καταλήγει η έκθεση.