Αυξημένη κατά 2,8% εμφανίζεται η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε κατά 2,6%.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός ∆είκτης βιομηχανικής παρουσίασε αύξηση τον Σεπτέμβριο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014, έναντι µμείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Η εξέλιξη αυτή, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

  • Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 4,4%
  • Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 2,6%. Ειδικότερα, στην άνοδο αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή ποτών (21%), καπνού (11,4%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (6,2%), ηλεκτρονικών υπολογιστών- ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (38,7%) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (12,2%). Στον αντίποδα, μειώθηκε η παραγωγή σε είδη ένδυσης (15,8%) και σε δέρματα- είδη υπόδησης (10,3)
  • Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 6,3%, και
  • Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 2,1%.

Ο µέσος δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, παρουσίασε αύξηση 0,2% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, έναντι µείωσης 2,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης, παρουσίασε µείωση 1,8% τον Σεπτέμβριο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Αυγούστου 2015.